Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi határozatai

 

1/2021. (I.04.) Polgármesteri határozat a 2021. évi START munkaprogramra történő pályázat benyújtásáról

2/2021. (II.16.) Polgármesteri határozat megbízás adása műszaki ellenőri feladatok ellátására

3/2021 - 167/2021 Polgármesteri határozat szociális szén kérelmekről (nem nyilvános)

168/2021. (III.18.) Polgármesteri határozat 1186/2020. (IV. 28.) Korm. határozattal támogatott település szándéknyilatkozata

169/2021. (III.22) Polgármesteri határozat önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtásárol

170/2021. (IV.20.) Polgármesteri határozat a Buji Aranyalma Óvoda, Bölcsőde és Konyha a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai jelentkezés módjáról és az óvodai felvétel időpontjáról

171/2021. (IV.28.) Polgármesteri határozat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

172/2021. (V.20.) Polgármesteri határozat beruházási hitel fedezettségi szint csökkentésének kérése

173/2021. (V.31.) Polgármesteri határozat MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú Kft 2020 éves beszámolójának elfogadásáról

174/2021. (V.31.) Polgármesteri határozat Buj Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

175/2021. (V.31.) Polgármesteri határozat a 2020. évi belső ellenőrzési jelentést megismeréséről és elfogadásáról

176/2021. (VI.10.) Polgármesteri határozat a Buj külterület 0106/5 hrsz-ú, kivett szemétlerakó telep megnevezésű ingatlan önkormányzati tulajdonba történő átadás kezdeményezéséről