Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi hatályos rendeletei

11/2013. (VIII.31.) KT rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

12/2013. (X.01.) KT rendelet a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési díjak megállapításáról

13//2013. (XI.25.) KT rendelet a költségvetésről

14/2013 (XII.01.) KT rendelet a gyermekétkeztetési étkezési térítési díjak megállapításáról

15/2013. (XII.31.) KT rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

16/2013. (XII.31.) KT rendelet az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

17/2013. (XII.31.) KT rendelet a hulladékkezelés rendjéről