Buj község Településrendezési Tervének módosításához

 

Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció

Országos, kiemelt térségi és megyei övezetek területi határolása

Tárgyalásos eljárás -Véleményezési dokumentáció